KALİTE SİSTEMİMİZ

1994 yılından itibare ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni, Bolu OSB'deki üretim tesislerimizde ve İstanbul'daki merkez ofisimizde başarı ile uygulamaktayız. Bunun yanında 2004 yılından itibaren geerli olan TS EN 12825 Yükseltimiş Döşeme Standardı'na uygun olarak üretim, sevkiyat ve uygulama yapmaktayız. Söz konusu standardın ön gördüğü belgelerer sahip olarak ürünlerimizi ulusal ve uluslar arası standartda göre üretiyoruz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında aşağıda test ve muayeneler periyodik olarak Bolu OSB üretim biriminde gerçekleştirilmektedir:

  • Hammadde giriş muayene (Incoming Inspection)
  • Yarı mamül muayene ve testleri
  • Bitmiş ürün muayene ve testleri
  • Üretim esnasında herbir sürecin Random Quality Inspection felsefesinde incelenmesi
  • DÖFİ(Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler) faaliyetleri
  • Müşteri ve Taşeronlardan gelen geri bildirimlere göre ÜRGE ve ARGE faaliyetleri