Teknik Bilgi.

Bitmiş Döşeme Yüksekliği Nedir?

Bitmiş döşeme yüksekliği, zemin ile döşeme panelinin üst yüzeyi arasındaki mesafeye denir.

Kuşak Ne Zaman Kullanılır?

Uluslararası uygulama standartlarına göre 20cm ve daha üzeri bitmiş döşeme yüksekliğine sahip uygulamalarda kuşaklı altyapı sistemi kullanılması tavisye edilmektedir. Döşeme ayakları yükseldikçe ayaklara etki eden statik ve dinamik yüklerin, yatay hareketinin yarattığı kuvvet artmaktadır. Bu kuvvete karşı direnci artırmak için ayaklar birbirine kuşaklar ile bağlanır ve sistemin yatay yüklere ve sismik hareketlere karşı direnci artırılmaktadır. Kuşaklı altyapı kullanımı aynı zamanda sistemin noktasal ve düzgün dağıtılmış yük taşıma kapasitesini artırmaktadır. Bu sebepten dolayı projelendirme esnasında hesaplanan yük taşıma kapasitesini sağlamak için 20cm den daha düşük bitmiş döşeme yüksekliğine sahip sistemlerde de kuşak kullanılabilir.

Yükseltilmiş Döşeme Uygulamasına Hangi Aşamada Başlanır?

Yükseltilmiş döşeme sistemleri bir şantiyenin iş programında en sonda yer alan ince iş kalemlerindendir. Yükseltilmiş döşeme uygulaması tamamlandıktan sonra döşeme üzeri arabölme imalatları yapılmalı, mobilyalar yerleştirlmeli, varsa serbest döşenebilir karo kaplamalar yapılmalı ve proje kullanıma alınmalıdır. Yükseltilmiş döşeme sistemleri uygulaması başlamadan önce asma tavan, asma tavan içi ve döşeme altı elektrik, yangın söndürme, iklimlendirme (basınç ve sıvı testleri tamalanmış) gibi tesisatlar, son kat boya hariç alçı ve boya uygulamaları tamamlanmalıdır.Aksi takirde yükseltilmiş döşeme panelleri şantiye ortamında ne kadar özenli olunsa dahi, sistem zarar görmekte, tekniğine uygun olmayan bir şekilde panellerin kaldırılması sonucunda tesviyesi bozulmaktadır (Özellikle fabrikada preslenmiş kaplamaya sahip paneller şantiye ortamında zarar görmekte, kaplamar tadil edilemeyeceği için paneller tamamen değiştirilmek zorunda kalmaktadır). Örnek vermek gerekirse;

  • Basınç testi tamamlanmamış yangın söndürme sistemi,tesisata su verildiğinde sızdırma yapar ise, yükseltilmiş döşeme sistemleri akacak olan sudan etkilenecek, özellikle yonga levha nüveli paneller nemden dolayı genleşme yapacak ve kullanılamayacak hale gelecektir.
  • Alçı sıva zımpara uygulaması yapılmamış bir şantiyede, döşeme sonrası yapılacak zımpara esnasında ortaya çıkacak toz döşeme derzlerinin arasına dolacaktır. Eklemli bir yapıya sahip olan yükseltilmiş döşeme sistemi üzerinde yüründüğü zaman bu tozlardan dolayı gıcırtı/ses problemi yaşayacaktır.

Yükseltilmiş Döşeme Uygulamasın Diğer İmalatlar İle İlişkisi Nasıldır?

Yükseltilmiş döşeme sistemleri 60x60 cm ölçülerinde bütün zemini kaplamaktadır. Bu sebepten dolayı döşeme altında yer alacak tesisatlar projelendirilirken,projeler bu ölçü esaslarına göre, yani yükseltilmiş döşeme ayaklarının her 60 cm de bir yerleşeceğini göze alarak yapılmalı, aksi takdirde uygulama esnasında döşeme altı tesisatların yer değiştirmesi,ekstra imalatlar, uygulamanın gecikmesi veya yapılamaması gibi problemler yaşanmaktadır. Döşeme altı uygulama projelerine başlanmadan önce yükseltilmiş döşeme firmasında uygulama planı alınmalı ve döşeme altı tesisatların yeraldığı projeler ile süperpoze yapılıp sorunlu noktalar tespit edilmelidir.

Yükseltilmiş döşeme sistemi uygulanacak projelerde zeminde tek referans esasına göre çalışılmalıdır.Döşeme altı tesisatların uygulamasına başlanmadan önce yükseltilmiş döşeme sisteminin karolaj planının x-y doğrultusunda referans aksları belirlenmeli ve yerinde işaretlenmelidir. Bu referans akslarından 60cm'de bir altyapı ayağı geleceği göz önüne alınmalı ve saha uygulamasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

Yükseltilmiş döşeme sistemi projelendirilmeden önce, zemin altı boşlukta yer alacak tesisatlar için mutlaka ihtiyaç duyulan yükseklik hesaplanmalıdır. Bitmiş döşeme yüksekliğinden Nüve Kalınlığı, varsa kuşak kalınlığı düşülmelerek yükseltilmiş döşeme sistemi altında kalacak kullanım alanı hesaplanmış olur. Yükseltilmiş döşeme sistemi altında kalacak boşluk yeterli değil veya fazla ise buna göre bitmiş döşeme yüksekliği revize edilmelidir.Bitmiş döşeme yüksekliğini belirlemek için en sağlıklı yöntem +1,00 kotuna göre referans vermektir. Bu şekilde tek bir referanstan çalışılmış ve uygulama esnasında karşılaşılacak yükseklik problemleri bertaraf edilmiş olur.