PVC/VİNİL KAPLAMALI PANELLER

Paneller, antistatik ve akustik özellikli ithal PVC/Vinil üst yüzey kaplaması fabrikada yapıştırılmış olarak üretilir. Panel nüvesi olarak yonga levha veya A1 yangın dayanımına sahip monoblok kalsiyum sülfat alternatifleri ile tercih edilebilir.

Paneller kaplama hariç 30/38 mm nüve kalınlıklarında, alt yüzeyi ve folyo, galvanize çelik levha/tepsi kaplı olarak üretilebilmektedir. Panelin yük taşıma kapasitesini ve dayanımını artırmak için üst yüzey kaplamasının altına galvanize çelik uygulaması yapılabilmektedir.

Statik elektriğin döşeme yüzeyinde alınıp topraklanması ihtiyacı olan özel mahalerde, paneller kondaktif özellikli ithal PVC/Vinil ile kaplanır ve panel yüzeyleri arasında iletkenliğı sağlayacak şekilde üretilir.

Panel Modeli Panel Nüvesi Nüve Kalınlığı Üst Yüzey Kaplaması Üst Kaplama Alt Kaplama Kenar Kaplama Yangın Sınıfı
V-SFC30/38 Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha 30/38 2.0mm PVC - Alüminyum Folyo PVC B1
V-SMC30/38 Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha 30/38 2.0mm PVC - Galvanize Çelik PVC B1
V-DMC30/38 Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha 30/38 2.0mm PVC Galvanize Çelik Galvanize Çelik PVC B1
V-SCT30/38 Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha 30/38 2.0mm PVC - Galvanize Çelik Tepsi PVC B1
V-MCT30/38 Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha 30/38 2.0mm PVC Galvanize Çelik Galvanize Çelik Tepsi PVC B1
V-SFCa30/38 Monoblok Kalsiyum Sülfat 1500-1650 kg/m3 30/38 2.0mm PVC - Alüminyum Folyo PVC B1
V-SMCa30/38 Monoblok Kalsiyum Sülfat 1500-1650 kg/m3 30/38 2.0mm PVC - Galvanize Çelik PVC B1
V-DMCa30/38 Monoblok Kalsiyum Sülfat 1500-1650 kg/m3 30/38 2.0mm PVC Galvanize Çelik Galvanize Çelik PVC B1
V-SCaT30/38 Monoblok Kalsiyum Sülfat 1500-1650 kg/m3 30/38 2.0mm PVC - Galvanize Çelik Tepsi PVC B1
V-MCaT30/38 Monoblok Kalsiyum Sülfat 1500-1650 kg/m3 30/38 2.0mm PVC Galvanize Çelik Galvanize Çelik Tepsi PVC B1